Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Cserkész farsang

 

p1010928.jpgTiszteletben tartva nagyböjtöt, február 26-án, szombaton tartottuk cserkész farsangunkat, melyen szívesen láttunk mindenkit, nem csak cserkész gyermekeket. Mint minden programunkon itt is egy mesébe ágyaztuk együttlétünk. A gyermekek egy különös varázslat hatására, különféle lényekké változtak és így eljutottak az „Elvarázsolt kastélyba”, ahol két vámpír él már 238 éve. A két ott élő lény magányosan tölti minden napját már hosszú ideje és mindig különös örömet jelent, ha valaki ellátogat otthonukba. Éppen ezért betekintést adtak, hogy hogyan élik meg mindennapjuk a kastélyban. Megmutatták, hogyan játszanak a boszorkánysöprűvel, denevérré változva hogyan találnak ki barlangjukból, vagy éppen hogyan játszanak vámpír fogót. A két házigazda megmutatta jós tudását, kártyavetéssel, tenyérjóslással, vagy épp a varázsgömbből jósolták meg a jövőt. Későbbp1010915.jpg megnézték, hogy a varázsital segítségével ki milyen lénnyé változott és azt látták, hogy minden egyes „teremtményük” nagyon jól sikerült. Közben a szorgos kezek által készített ételeket és italokat is elfogyasztottuk, melyért mindenki nagyon hálás volt. Mivel egy elvarázsolt kastélyban voltunk, a tárgyak is sokszor meg voltak átkozva, így alkalmanként, amikor le szerettünk volna ülni, akkor a szék odébb csúszott és így a földön kötöttünk ki a szék helyett. Néhányan meglátogathattak egy múmiát is, akinek véletlenül kinyomták a szemét is. Végül mindenki kapott egy kis ajándékot, mely emlékezteti őket nagy kalandjukra. Mielőtt haza indultunk volna, mindenki megkapta a varázsigét, melynek segítségével újra azzá az emberré váltak akik voltak.

Ifj. Hoffmann Ferenc

 

ADOMÁNY ÁTADÁSA DEVECSEREN

Kép Mint arról már korábban tudósítottunk, az idei jótékonysági bálunk teljes bevételét a vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítésére ajánlottuk fel. Ezér egyházközségünk kis küldöttsége, Czár Iván plébános atya, Tóth Jánosné és Hoffmann Attila képviselők december 11-én Devecserbe utaztak és a plébánián Mód Miklós plébánosnak személyesen adták át a több mint 800.000 Ft adományt. Miklós atya hálásan megköszönte a segítséget, mert elmondása szerint eddig még a sok ígéretből nem láttak pénzt. Elmondta, hogy az általunk átadott összegből a devecseri és kolontári egyházközség rászorultjainak vásárolnak, tűzifát, fenyőfát és más szükséges eszközt. Ezúton köszönjük, meg mi is a kedves hívek nagylelkű segítségét.

 

ADVENT

Kép Advent első vasárnapja idén újra különleges fénnyel ragyogta be városunkat. Csikós József testvérünk ismét elkészítette Solt város hatalmas adventi koszorúját, melyet az Aranykulcs téren helyezett el. Az ünnepi szentmisét követően, templomunk közössége ide vonult át plébános atyánk vezetésével.  A rövid áhítat alatt városunk polgármestere, Kalmár Pál úr gyújtotta meg az első gyertyát. Köszönjük mindazoknak, akik az idei adventet ilyen módon is szebbé, emelkedettebbe tették!

További képek a Fotóalbumban!

 

Ökumenikus Istentisztelet

 

Kép Mindenszentek ünnepének délutánján, hagyományaink szerint ökumenikus Istentiszteleten vehettünk részt a solti temető ravatalozójánál. Először Nagytiszteletű Kovács István református lelkész igehirdetését hallhattuk, majd Nagytiszteletű Vilmos Andrea evangélikus lelkésznő, őt követően pedig plébánosunk Főtisztelendő Czár Iván atya Képidézett a Szentírásból és elmélkedett Isten Igéjén, a Mindenszentek ünnepe és a Halottak Napja körüli gondolataikat osztották meg a jelenlévő hívekkel. Együtt imádkozhattunk és énekelhettünk. Az ökumenikus Istentisztelet a magyar Himnusszal és az áldással ért véget! Adjon az Úr elhunyt szeretKépteinknek örök nyugodalmat és az Örök Világosság fényeskedjék Nekik! Imádkozzunk értük, emlékezzünk rájuk és amíg tehetjük törekedjünk arra, hogy a mi életünk Istennek átadott, tehát szent legyen!

 

 

 

ÉRSEKI SZENTMISE IVÁN ATYA ELHUNYT ÉDESANYJÁÉRT

Kép Kedves Testvérek! Az elmúlt héten szomorúan értesülhettünk plébánosunk, Iván atya édesanyjának haláláról. Közösségünkből többen részt vettek az Ő temetésén is. Bábel Balázs érsek atya pedig augusztus 7-én, szombaton 18 órakor előesti szentmisét celebrált Ilona nővérünk lelki üdvéért és a gyászoló családért. A Szentmisén szolgált az érsek atya és Iván atya mellett a megboldogult özvegye, Czár János diakónus és plébánosunk  barátja, Nagy Norbert atya is. Iván atya megköszönte mindenkinek a részvétnyilvánítást, együttérzést és a sok imát, melyekben a hívek hordozták a gyászoló családot és az elhunytat! Az egyházközség nevében Képkérem, hogy továbbra is imádkozzanak a szeretett édesanya lelki üdvéért és a megtört szívű gyászoló családért! Adjon az Úr Ilona nővérünknek örök nyugodalmat! Az örök világosság fényeskedjék neki! A gyászoló családnak pedig adja meg a Szentlélek által a vigasztalást! Ámen

 

  

Új plébános Dunavecsén

 

Kép Szent Jakab apostol napján mutatkozott be Dunavecsén Molnár Zsolt atya, aki Bábel Balázs érsek atya rendelkezése alapján ezentúl Czár Iván solti plébános atyától átvéve ellátja a dunavecsei plébániát. Molnár Zsolt plébánosi székhelye Szalkszentmárton lesz. Ezen települések mellett Tasst is ő látja el. A bemutatkozó szentmise egyben búcsúzás is volt. A dunavecsei hívek Kép elbúcsúztak Iván atyától megköszönve neki a szolgálatát, munkáját, fáradozását és a sok szép alkalmat, melyet vele és a solti plébániához tartozó közösségekkel együtt tölthettek. Iván atya két évvel ezelőtt kezdte szolgálatát Dunavecsén. Az ottani hívekkel egy igazi közösség kovácsolódott össze, mely közösség lelkiekben erős és gazdag. A sok szép program, melyen velük együtt vettünk részt abban Kép erősített meg minket, hogy egyházmegyénk ezen missziós területnek is nevezhető részén a  Szentlélek csodálatos ereje képes hatni az emberi szívekre. Képes a magányos híveket krisztusi közösséggé kovácsolni. A szentmisét követően, a dunavecsei hívek egy fényképalbumot adtak át Iván atyának, melyben az együttKép töltött alkalmak pillanatai vannak megörökítve. Ezt le is vetítették a templomban.  A helyi közösség arról sem felejtkezett meg, hogy Csernus Ferenc kántor urat, 70. születésnapja alkalmából felköszöntse. Ezután egy kis agapéval zárult a nap. Kép Szeretnénk, ha az eddigi kapcsolat fennmaradna és erősödne  Dunavecse, Apostag, Dunaegyháza és Solt katolikus közösségei között, hogy világító gyertya, kovász lehessünk ebben az eltévelyedett világban. Isten segítse és áldja közösségeink pásztorait Zsolt atyát és Iván atyát!

 

 

  

 

ÚRNAPI KÖRMENET SOLTON

 

Kép Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének, az Oltáriszentségnek a főünnepe, a katolikus egyházban. IV. Orbán pápa, 1264-ben rendelte el bullájában, hogy a pünkösd nyolcadát követő első csütörtök az eucharisztia (Oltáriszentség) ünnepe legyen. A későbbi időkben, több országban, köztük hazánkban is, vasárnap tartották. Magyarországon a 13. sz. végétől terjedt el. Ezen a napon a hívek virágokkal, zöld lombokkal fedett és díszített oltárokat állítanak, majd a templomból kivonulva, körmenetben követve az Oltáriszentséget vivő papot, minden oltárnál meghallgatnak egy-egy evangéliumi szakaszt, Kép imádkoznak és énekelnek. A magyar szokásban négy oltár felállítására kerül sor, amik a templom négy sarkát jelképezik, melyek befoglalják és megszentelik, a körmenet területét. Ez az egyház „sátoros ünnepe”.

E hagyományt követtük mi is, Solt városában június 6-án. Bár minden évben körmenettel ünnepeltünk, azonban korábban csak a templom előtti téren építettünk oltárokat. Az utóbbi évek Úrnapja ünnepén viszont, ifj. Hoffmann Feri és cserkészei megszervezték, hogy a körmenet a Posta utcán, Béke téren, Petőfi Sándor utcán átvonulva térjen vissza a Kép templomba! A lelkes hívek már kora reggel megkezdték az oltárok építését, díszítését, majd föléjük sátrat emeltek. A Szentmise után ezekhez indulva, énekszóval ajkunkon és hittel a szívünkben követtük a kenyér színében jelenlévő Jézus Krisztust. Csodálatos érzés volt ez, melyet még szebbé tett a közös előkészület és az, Kép hogy a rózsaszirmot szóró kisgyermekektől az idős nagyszülőkig, mind együtt ünnepelhettünk hitben, szeretetben, békességben. Köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy ez az ünnep valóban szép legyen

 

 

 

 

 

 


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.