Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kedves Testvéreink!

Honlapunk ezen oldalán néhány, talán kevésbé ismert, de annál szebb és fontosabb imádságot találhatnak.

Imádkozzanak velünk!

 

Karácsony esti közös, családi imádság

A Szentestét minden család különböző módon, a maga megszokott módján – mégis hasonlóan: imádságban köszönti, hogy a családi ünnep után a többi keresztény családdal együtt az éjféli szentmisében közösen adjon hálát Istennek.
A családi imádság középpontja az Isten Fia, aki határtalan szeretetében gyermekként közénk jött.
A családi ünneplés és közös imádság szebbé tételének lehetséges módja a következő „családi liturgia”,
melyet akár magányosok is elimádkozhatnak. (kellékek: Evangélium, 10 kis mécses vagy gyertya)

 1. Ima az adventi koszorúnál
  Miután a család összegyűlt, meggyújtják az adventi koszorú négy gyertyáját és éneklik: Harmatozzatok…
 2. Ima a karácsonyfánál
  A család az adventi koszorúval a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat: Lk 2,1-7), esetleg rövid tanítást, buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az ajándékról...
 3. Dicsőítés
  ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…
 4. Könyörgések
  GYERTYAGYÚJTÁS – a 10 könyörgést a családtagok olvashatják és a gyertyákat is ők gyújthatják meg.
  CSALÁDFŐ: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:
 1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Imádkozzunk, hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg XVI.Benedek pápánkért, Miklós püspökünkért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg bennünket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  CSALÁDFŐ: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.
 1. Egymás köszöntése
  A családtagok boldog ünnepet kívánnak egymásnak, énekelnek (Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, és más karácsonyi ének…) majd megajándékozzák egymást.

 

Imádság a Szentlélek hét ajándékáért:

Szentlélek Úristen, áraszd ránk a mai napon hét ajándékodat: 

Bölcsesség Lelke – gyújts bennünk világosságot, hogy az egy szükségest szemünk elől soha el ne vétsük; hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg, és a múló javak használatában örök szempontok vezessenek! 

Értelem Lelke – tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét! Adj az igazságok megértésén felül érzéket is Egyházad szelleme iránt, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől! 

Jó  tanács Lelke – add, hogy meglássuk mindenben, és kövessük Isten akaratát! 

Erősség Lelke – adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben, állhatatosságot a bűn elleni harcban, és lendületes odaadást hivatásunk követésében! 

Tudomány Lelke – mélyítsd el bennünk a megismerést, hogy tudjuk, mit miért kell hinnünk, képesíts az Úr igazságainak hirdetésére és megvédelmezésére! 

Jámborság Lelke – alakítsd ki bennünk Krisztust! Alakíts minket isteni finomságoddal, hogy gyermeki egyszerűséggel, összeszedettséggel és komolysággal, szent örömmel és kedvességgel, és az Isten fiainak szabadságával tegyünk bizonyságot az Evangéliumról! 

Istenfélelem Lelke – önts belénk szent tiszteletet az isteni Fölség, és az Ő szent kegyelmei iránt! 

  / részlet a Szociális Testvérek Társasága reggeli imádságából/

 

A loretói litánia részei

 


Kép A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.

Először a Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szűz, Istennek Anyja, Szüzek szent Szüze.

A következő csokorban azok a motívumok szerepelnek, melyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül való, Szűz virág, Szeretetre méltó, Csodálatos, Jótanács, Teremtőnk és Üdvözítőnk anyja.

Az ötödik részben Máriát mint szüzet különböző ékes jelzőkkel magasztalja. A hatodik részben a Szentírásból vett jelzőkkel ruházza fel, amely az Igazság tükre megszólítással kezdődik, és a Hajnali csillag köszöntő szóval fejeződik be.

A Szűzanya a Betegek gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevője, akihez mindig bizalommal fordulhatunk.

Amíg eddig a küszködők közbenjárójaként szólítottuk meg, most a megdicsőült világ királynőjeként köszöntjük. A befejező megszólítások az időközben kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos motívumokat említik bizalmunk kifejezéseként.

A litánia az Isten Bárányához fordul, és könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését.

Természetes, hogy Máriát köszöntő imádságaink megszámlálhatatlan számban léteznek. Ezért a litániák után még különböző imádságokat szoktak hozzákapcsolni, amelyeket az egyházmegyei és a helyi gyakorlattal alakítottak ki.

Verbényi István

----------------

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk
Istennek szent anyja – Könyörögj érettünk
Szüzeknek szent Szüze – Könyörögj érettünk
Krisztusnak szent anyja – Könyörögj érettünk
Egyházunknak anyja – Könyörögj érettünk
Isteni kegyelem anyja – Könyörögj érettünk
Tisztaságos anya – Könyörögj érettünk
Szeplőtelen Szűzanya – Könyörögj érettünk


Sérelem nélkül való anya – Könyörögj érettünk
Szűz virág szent anyja – Könyörögj érettünk
Szeretetre méltó anya – Könyörögj érettünk
Csodálatos anya – Könyörögj érettünk
Jó tanács anyja – Könyörögj érettünk
Teremtőnk anyja – Könyörögj érettünk
Üdvözítőnk anyja – Könyörögj érettünk
Nagyokosságú Szűz – Könyörögj érettünk
Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk
Nagyhatalmú Szűz – Könyörögj érettünk
Irgalmas Szűz – Könyörögj érettünk
Hűséges Szűz – Könyörögj érettünk
Igazság tükre – Könyörögj érettünk
Bölcsesség széke – Könyörögj érettünk
Örömünk oka - Könyörögj érettünk
Lelki edény – Könyörögj érettünk
Tiszteletes edény – Könyörögj érettünk
Ájtatosságnak jeles edénye – Könyörögj érettünk
Titkos értelmű rózsa – Könyörögj érettünk
Dávid király tornya – Könyörögj érettünk
Elefántcsonttorony – Könyörögj érettünk
Mária aranyház – Könyörögj érettünk
Frigynek szent szekrénye – Könyörögj érettünk
Mennyország ajtaja – Könyörögj érettünk
Hajnali csillag – Könyörögj érettünk
Betegek gyógyítója – Könyörögj érettünk
Bűnösök menedéke – Könyörögj érettünk
Szomorúak vigasztalója – Könyörögj érettünk
Keresztények segítsége – Könyörögj érettünk
Magyarország oltalmazója – Könyörögj érettünk
Angyalok királynéja – Könyörögj érettünk
Pátriárkák királynéja – Könyörögj érettünk
Próféták királynéja – Könyörögj érettünk
Apostolok királynéja – Könyörögj érettünk
Vértanúk királynéja – Könyörögj érettünk
Hitvallók királynéja – Könyörögj érettünk
Szüzek királynéja – Könyörögj érettünk
Minden szentek királynéja – Könyörögj érettünk
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné - Könyörögj érettünk
Mennybe fölvett királyné – Könyörögj érettünk
Szentolvasó királynéja – Könyörögj érettünk
Családok királynéja – Könyörögj érettünk
Béke királynéja – Könyörögj érettünk
Magyarok nagyasszonya – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit
- Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit
- Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit
- Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid
folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,
a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen
Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által,
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet elvezzünk
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen

Oltalmad alá futunk: Istennek szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd
Szükségünk idején, hanem oltalmazz meg
Minket minden veszedelemtől,
Mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz.
Mi Asszonyunk,
Mi közbenjárónk, mi Szószólónk.
Engeszteld meg értünk Fiadat,
Ajánlj minket Fiadnak,
Mutass be minket szent Fiadnak. - Ámen

 

 

 IMA A LELKIATYÁÉRT

 

Kép Jézusom, ki mint lelkünk jó pásztora az Oltáriszentségben köztünk lakozol, áraszd oltárodról kegyelmed bő sugarát a mi lelkiatyánkra. Add meg neki  a kegyelmeket, melyekre szüksége van, hogy gonddal virrasszon  pártfogoltjai
felett, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá. Áldd meg őt, midőn  szívét imában Hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti, s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek  javán fárad. Add,  hogy a Te  szent Szíved  szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak  Neked és szent hivatásának él. Adj szavainak súlyt  és  erőt,  hogy  mindenkit megnyerjen  Neked  és  Hozzád vezessen, s majd  ha Te  eljössz ítélni pásztort  és nyájat,  akkor mi  és minél többen az ő öröme és dicsősége lehessünk, s vele együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük. Ámen

 

 

IMA A JÓ PAPOKÉRT

Mennyei Atyánk, add meg papjaidnak szolgálatodnak
kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét,
hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal
közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked
ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs
szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot,
lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges
szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek, és
dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.
Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és test
tisztaságában téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és
szolgáljanak téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük,
vágyuk, Te légy a szenvedésben vigasztalásuk, a
kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok
között védelmük, betegségben orvosságuk. Engedd,
Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben
éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot
működésükről, s az örök élet jutalmát elnyerhessék.
Ámen
Nagy Szent Leó pápa

 

 

KILENCED A HAZÁÉRT

 KÖZÖS KÖNYÖRGÉS

(minden nap)

 

Istenünk, hazánk és népünk iránti szeretettől vezérelve hozzád fohászkodunk, kérünk, hallgasd meg könyörgésünket:

• Adj nemzetünknek felelősségtudattal áthatott önzetlen vezetőket.

• Te vagy az, aki hivatalt adsz és a hivatalhoz bölcsességet: adj népünknek világosan látó, bölcs vezetőket.

• A te áldásod a béke adománya, távolíts el tőlünk minden ellenséget és adj nemzetünknek békét.

• Te adod meg, hogy a nép fiai egymást megértsék, egy legyen szívük, lelkük, távolítsd el népünktől a viszálykodást és adj népednek egyetértést.

• Add meg a szabad államban a vallás szabadságát, hogy híveid félelem nélkül tisztelhesselek Téged.


1. n a p


Felelősségtudatunk és a felebaráti szeretet egyértelmű és parancsoló erővel kötelez bennünket édes hazánk, nemzetünk, népünk szolgálatára.

• Isten teremtői akarata az egyéniség, de nemcsak az egyes ember egyénisége, ha-nem az embercsoportoké, nemzeteké is. A mindenség nagy istendicsérő himnusza a sok egyén összhangjából alakul ki.

• Isten akarata az, hogy magyarok vagyunk. A keresztény erkölcs értelmében tartanunk kell magyarságunkat, szeretnünk és tennünk kell érte.

• Különös buzgósággal könyörögjünk a mindenható Istenhez népünkért, hazánkért. Kérjük Őt, adja meg nekünk a kegyelmet, hogy népünk és hazánk az Ő dicsőségére fennmaradjon és boldogan éljen.


Könyörögjünk!


Mindenható, örök Isten! Kérünk, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első magyar királynak és minden szentednek könyörgése által adj magyar népednek egységet és békét, távolíts el tőle minden háborúságot és tévelygést, hogy Anya-szentegyházad hite szerint neked mindig bátran és szabadon szolgáljon. Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.


2. n a p


Nekünk, magyar katolikusoknak a haza nemcsak nemzeti érzés, hanem vallásos áhitat tárgya is. A magyar hagyomány katolikus hagyomány is, a kettő együtt van. Nekünk ez az ország Regnum Marianum, Mária országa, a Boldogasszony öröksége, Szent István birodalma, szent királyok országa, a Szent Korona tulajdona, ezt a földet vértanúk vére áztatta, akik vérüket a hazáért és a kereszténységért egyaránt ontották, ezt a földet keresztény szentek erényei és áldozatai szentelték meg.

Azért a mi lelkünkben a kereszténység és a haza szeretete egybeforrt, egyformán szeretjük hitünket, egyházunkat és hazánkat. Ezért van az, hogy a sorsdöntő órában imáinkkal ostromoljuk az eget.


Könyörögjünk!


Úristen, aki népünket ezer éven át kegyesen megőrizted, őrizd meg népünket továbbra is a Te kegyelmedben, hogy teljesíthesse azt a hivatást, amit neki szántál a népek közösségében. Őrizd meg népünket a szent hitben, a keresztény erkölcsökben és így néped a Te dicsőségedet hirdethesse a Te bölcs végzéseid szerint. Aki élsz és uralkodol, mindörökké. Ámen.


3. n a p

A magyar nép nemzeti eszményei mind a kereszténységből valók. Minden, ami szent volt, nemzeti lett, s minden, ami nemzeti volt, szent lett. A magyar korona szent korona, a magyar király apostoli király, a magyar zászló a Szent Szűz zászlója, a magyarság ideáljai szentek, István, László, Imre. Erzsébet, Margit, Jolánta, Kinga: Árpád vére katolikus szentek. Magyarország védelme sokáig a kereszténység védelme, vergődés a félhold és az ateizmus zsarnoksága alatt.

• Ami nagy és fenséges vonás van a magyar nép életében, az mind a kereszténység gondolatainak kisugárzása. Maga a nép vértanú nép, a kereszténység vértanúja. Szegények lettünk, hazánk pusztasággá változott. E vérző népnek első segítője s folytonos gondozója a katolikus egyház feje, a pápa volt.

• Éppen ezért a magyarság sorsa, a nemzet élete és fennmaradása elsősorban erkölcsi és éppen ezért vallási kérdés. Népünknek olyan vezetőkre van szüksége, akik ezt világosan látják és tudnak is érte hathatósan cselekedni.


Könyörögjünk!

Mindenható, Örök Isten, mindenkitől elhagyatva hozzád fordulunk, aki senkit el nem hagysz és mindenkit meghallgatsz. Hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts minket, szegény magyarokat. Adj nemzetünknek önzetlen, áldozatra kész vezetőket és általuk segítsd népünket, hogy egy boldogabb jövő felé haladjon. Nagyasszonyunk, anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket Szent Fiadnál, hogy az Ő kegyelméből Szent István országa fennmaradjon és virágozzék.Ámen


4. n a p

A nemzetek sorsa Isten után az embereken áll vagy bukik. Az ember értéke és a közösség szempontjából való hasznossága vagy haszontalansága erkölcsi mivoltán múlik. Megújulás csak ott lehetséges, ahol világos látású és fennkölt lelkületű, áldozatos emberek vannak. A legkiválóbb társadalmi berendezkedés is átokká válik, ha az országot go-nosz, vagy gyenge emberek vezetik. Nem mindegy, hogy olyan emberek értelmezik-e, hajtják-e végre a törvényt, akiknek élete ugyannak a nemes törvénynek élő megvalósulá-sa, vagy felháborító cáfolata.

• Ebből rögtön látszik, hogy minden program, ami nem az erkölcsi megújulásból indul ki, a legjobb esetben is akadémikus eszmefuttatás, játék a szavakkal és a társa-dalommal, szükségszerűen magában hordja nemcsak saját végzetét, hanem a nem-zet pusztulását is.

• Kérjük azért a mindenható Istent ebben a felelősségteljes időben, hogy adjon nemzetünknek világos látású, fennkölt lelkületű és áldozatos vezetőket, akik személyükben garantálják az isteni és nemzeti törvények betartását és így biztosítják a boldogabb jövő felé az utat.


Könyörögjünk!

Irgalmas Isten, Uraknak Ura, királyok Királya! Te apostolod által megparancsoltad, hogy imádkozzunk az elöljárókért. Alázatosan könyörgünk tehát Hozzád, adj nekünk olyan elöljárókat, akik a tőled vett hatalommal szent neved tisztességére, az egyház javára és az ország épülésére éljenek. Krisz-tus, a mi Urunk által. Ámen.

5. n a p


Isten országa nem e világból való, bár ebben a világban van és a világ nem lehet meg Isten országa nélkül. Isten országának a politikához, gazdasági rendszerhez, társadalmi berendezkedéshez közvetlenül nincs köze. Jézus Krisztus nem alkotott gazdasági rendszert, nem szervezett államot, nem diktált nemzeti politikát és tanítványait is egy sokkal nagyobb, egyetemesebb küldetéssel küldte a világba. A kereszténységet nem lehet hozzákötni semmiféle politikai, gazdasági rendszerhez. Átjárhatja valamennyit, mind-egyikkel szemben felállíthatja a maga nagy emberi és erkölcsi követelményeit, de nem azonos egyikkel sem.

• A kereszténység kovász, amely átjárja az egész társadalmat, felelősségtudatot támaszt, odaadást inspirál. Azért ebben a döntően fontos időben nekünk imádkoz-nunk kell azért, hogy az ország vezetői és népe a keresztény felelősségtől hatva összefogjanak a nemzet jövője érdekében.


Könyörögjünk!

Mindenható, örök Isten! Tőled van minden hatalom égen és földön. Az emberiség elöljárói a Te szolgáid tőled kapták hatalmukat, hiszen nincs senkinek hatalma a többi ember felett, ha Isten nem ad neki. Az elöljárók arra kapják hatalmukat, hogy az ártatlanokat oltalmazzák, a gonosztevőket megfékezzék. Add meg nekik kegyelmedet, hogy világosan lássák kötelességüket, adj nekik erőt, hogy meg tudja-nak felelni annak a szent megbízatásnak, melyet nekik adtál. Ámen.


6. n a p


Fontoljuk meg, hogy a népünk jelenlegi magatartása hosszú időre meghatározza a nemzet életét, mely talán életet vagy halált jelent. Azért ha mindig éreztük és tudtuk, most különösen éreznünk és tudnunk kell azt a szent felelősséget, mely vállunkon nyugszik. Nekünk kell hazánkat, nemzetünket, önmagunkat megszánnunk, s nem temetnünk, hanem mentenünk. Megfogyva élünk Európa közepén, de ha összefogunk, akkor nagyon sokra képesek vagyunk. Nekünk, keresztényeknek kell példát mutatnunk arra, hogy mi összefogunk, mi minden magyart becsülünk, mi senkinek ellenségei nem vagyunk. Érezzék meg szavainkon, tekintetünkön, hogy mi Isten nyitottságával, szeretetével fordulunk mindenki felé. Csak a fenntartás nélküli keresztény gondolkodás segíthet nemzetünkön a magyar sors nehéz kérdéseiben.

Ezért kérjük Istent, először nekünk adjon erőt a kereszténységet hazánk érdekében következetesen képviselni. Továbbá adjon látó szemet nemzetünk minden tagjának, hogy meglássa a kereszténység értékeit és felhasználja azt hazánk építésében.


Könyörögjünk!

Úristen, te az első keresztények egyházáról leírattad szent könyvedben, hogy „egy volt szívük-lelkük”. Add meg ezt a lelki egységet most is a te magyar katolikus egyházadnak. Ebben az egységben örvendezve alkothasson, példát mutathasson és így a társadalom kovásza legyen. Az egyház belső békéje ée egy-sége által add meg az egész magyar társadalomnak, népünknek, hazánknak a megváltás gyümölcseit. Ámen.

7. n a p


A magyarság sorsa, a nemzet élete és fennmaradása erkölcsi és éppen ezért vállási probléma is. Nemzetünk fennmaradásának kulcsa az egyén és a közösség erényeiben van, vagyis ha az egyén életében és a közösség életében egyaránt a keresztény erkölcs az uralkodó tényező. Ha ez megvan, a nemzet felemelkedik, ha nincs, szükségszerűen elbukik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kereszténység szabadon fejthesse ki tanítását, nevelje az ifjuságot, hirdesse az igét a felnőtteknek, hogy istentiszteleteit zavartalanul végezhesse. Aki komolyan kívánja hazánk és népünk boldogulását, annak jobb, erkölcsösebb keresztény magyart és magyar társadalmat kell kívánnia.

Imádkozzunk tehát az egész egyház szabadságáért. Mert ha az egyház szabad és megbecsült, akkor közvetítheti az evangéliumot és Isten kegyelmét, megalapozhatja a jövőt, fenntarhatja a magyar társadalmat.


Könyörögjünk!


Úristen! Tőled vannak a szent kívánságok, a helyes tanácsok és a tökéletes cselekedetek, hozzád fordulunk tehát és kérünk, add meg egyházadnak és népünknek azt a békességet, melyet a világ nem adhat, hogy a szent békében senki által nem háborítva szívünket parancsaid teljesítésére adjuk, az ellenség félelmétől megmeneküljünk és a Te oltalmad alatt csendes időket éljünk. Fordítsd az emberiség vezetőinek szívét békére, s így egyházad zavartalanul hirdethessen és magasztalhasson Téged a Te dicsőségedre és az emberiség javára. Ámen.


8. n a p


Mi, magyarok, akik történelmünk alatt mindig szabadon őriztük nemzeti öntudatunkat és a szabadság tiszteletét, mi, akik mindig bíztunk abban, hogy egykor fel fog virágozni a magyarság, ne veszítsük el őseink lelkületét, vállaljuk a próbát, mely előttünk áll. Virrasszunk, nehogy hízelgő, csábos ígéretek a józanság útjáról eltérítsenek, aminek országunk látná kárát. Virrasszunk, nehogy elhamarkodott újítások letérítsenek a józan útról és minden haladást lehetetlenné tegyenek. Virrasszunk, nehogy álpróféták kihasználhassák a társadalom gazdasági nehézségeit, elégedetlenségét és lázadást szítsanak, ami csak pusztulásba vezet. Virrasszunk, nehogy a gőg, kevélység és felszínes elbizakodottság kiszoríthassa a vezetésből a józan mérsékletet és a kiegyensúlyozott gondolkodást.

• Kérjük a Mindenható Istent, hogy mentse meg népünket a felszínes tündöklés csábításától és juttassa uralomra a közéletben a kiegyensúlyozott és megbízható gondolkodást.


Könyörögjünk!


Mindenható Isten, aki a magad képére teremtetted az embert, taníts bennünket, hogy mindenben alávessük magunkat a Te szent akaratodnak és így Veled, valamint egymással megtaláljuk azt az egységet, amiben a Te szándékaid szerint élhetünk és valósíthatjuk meg terveidet, úgy hallgassuk szent igéidet, hogy abból az üdvösség tudományát merítsük és egymás közt megvalósítsuk az egységet. Ámen.


9. n a p


Forduljunk a kilenced utolsó napján a Boldogságos Szűzhöz, tőle kérjük népünk számára e nehéz időben oltalmat és támogatást. Szent István, első királyunk neki ajánlotta népünket, a mi őseink ismerték azt a felajánlást és magukévá tették azt, a magyar nemzetet mindig Mária népének tartották, bajainkat hozzá fordultak segítségért. Nem is csalódtak reményükben. Ettől a reménytől eltelve kérjük mi is a Boldogságos Szűz Mária segítségét, hogy országunk az ő oltalma alatt ismét virágzó ország legyen Isten dicsőségére és mindannyiunk javára. Tudjuk azt, hogy ha az ő oltalmát el akarjuk nyerni, akkor egy szívvel-lélekkel kell szolgálnunk a mi Urunkat és ugyanígy tisztelnünk a Boldogságos Szüzet. Ebben a szellemben kell könyörögnünk az ország vezetőiért is, hogy a Szentlélek világosítsa fel őket és így vezessék a népet Isten országának kibonta-kozása felé. Ugyanígy kérjük a magyar szenteket is, hogy járjanak közbe a sorsfordulóban népünkért.


Könyörögjünk!


Mindenható, Örök Isten, aki első királyunkat arra a gondolatra indítottad, hogy országunkat a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja és általa kérje népünk számára mindenható segítségedet, most újra az Ő oltalmába ajánljuk magunkat és kérjük, segíts meg minket. Adj népünknek jó vezetőket, buzgó apostolokat, jóindulatot a társadalomban és így buzgón szolgálhassunk Téged, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Keresztút - Az esztergomi Preorator szerint

(Meghallgatható a "Letölthető prédikációk" rovatban!)

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,
Utad, Jézus, veled járjuk.
Kérünk, mélyen belevéssed
Szíveinkbe szenvedésed.

Bevezetés

Isteni Üdvözítőnk, mi bűnösök vétkeztünk, és te szenvedtél ártatlanul a keresztúton és a kereszten. Ide juttattak vétkeink. Töredelmes szívvel szánjuk és bánjuk életünk minden bűnét, amelyekkel téged, legnagyobb jótevőnket hálátlanul megbántottunk.
Hogy szeretetünket megmutassuk és vétkeinkért engeszteljünk, követünk keresztutadon. Add meg lelkünk üdvösségére és a tisztítótűzben szenvedő testvéreink segítségére Anyaszentegyházadnak a keresztút járására engedélyezett búcsúit. Ámen.


Áll a gyilkos nagy ítélet,
Rajtunk immár igaz véred.
Valahányszor szavam vétett,
Pilátusod lettem néked.

I. állomás

Pilátus halálra ítéli Jézust

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

I. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust

„Akkor kezükbe adá őt Pilátus, hogy megfeszítsék.” (Jn 19,16)

Pilátus háromszor jelentette ki Jézus ártatlanságát, és mégis halálra adja az Isten-embert. Az Isten Báránya némán fogadja a halálos ítéletet, és készséges szívvel megy értünk és helyettünk a halálba. Uram, ha most megítélnél, ártatlannak találnál minket? De ha hiba nélkül lennénk is, add, hogy mindig türelmesen viseljük példád szerint az igazságtalan megítéléseket. Add meg azt is, hogy szavainkra mindig vigyázzunk.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Itt van már a kereszt fája,
Hurcolnod kell Golgotára.
Uram, én meg puhán, restül,
Vonakodom a kereszttül.

II. állomás

Jézus vállára veszi a keresztet

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

Krisztus Urunk „keresztjét hordozván kiment a Golgotára.” (Jn 19,17)

Mezítláb, töviskoszorúval, vállán a súlyos kereszttel megkezdi keresztútját és behinti azt könnyeivel, szent vérével. Add Uram, hogy készséges szeretettel és türelemmel hordozzuk mindennapi keresztünket.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Botlik, roskad szegény tested,
Nem bírja a nagy keresztet.
Földre sujtód, jaj! én voltam,
Ki oly sokszor elbotoltam.

III. állomás

Jézus először esik el a kereszttel

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel

„Betegségeinket ő hordozta, s fájdalmainkat ő viselte.” (Iz 53,4)

Kimerült, agyongyötört Üdvözítőnk nem bírja el bűneink rettenetes súlyát. A földre roskad, de újra fölkel és tovább járja értünk a keresztutat. Mélységes bánattal siratjuk a magunk elestét, elkövetett bűneinket. Bocsásd meg azokat, Uram! Ezentúl kitartunk melletted, ha kell, a halál árán is.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Ó, jaj, látod jönni szembe
Édesanyád, gyötrelemben.
Ó, csak én is véle járnék
Krisztus után, mint az árnyék.

IV. állomás

Jézus Szent Anyjával találkozik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

IV. állomás: Jézus Szent Anyjával találkozik

„Ó, mily nagy volt ama drága szűzanya szomorúsága Egyszülött szent Magzatán.” (Stabat Mater)

Milyen szívszaggató fájdalom az Anyának így látni szent Fiát! És milyen keserű gyötrelem a Fiúnak édesanyja szenvedése. Uram tedd fogékonnyá szívünket mások szenvedése iránt.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Vinni terhed, segítségül,
Itt van Simon Cirenébül.
Bárcsak én is, bűnös lélek,
Keresztemmel követnélek!

V. állomás

Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

„Megállítottak egy bizonyos cirenei Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk 23,26)

Cirenei Simon eleinte kényszerűségből vitte Jézus keresztjét, de amint az elgyötört Úr Jézusra tekint, elfogja a részvét. Azontúl szíves akarattal és szeretettel hordozza Krisztus keresztjét. Mily nagy kitüntetés számunkra, Üdvözítőnk, hogy mindennapi kis keresztjeinket veled együtt hordhatjuk. Örömest osztozunk keresztedben és meggyaláztatásodban.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Jámbor asszony siet hozzád,
Kendőjével törli orcád.
Vajon hát én, kőszívemmel,
Mennyi könnyet töröltem fel?

VI. állomás

Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

VI. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Nagy tömeg követte, köztük asszonyok is, akik siránkoztak és jajgattak.” (Lk 23,27)

A durva katonák és a csőcselék dühével bátran dacolva, Veronika isteni Mestere elé lép, kendőt nyújt neki, hogy letörölhesse arcát és enyhíthesse gyötrelmeit. Ezt a részvevő jóakaratot és hűséget kívánja tőlünk is az igaz szeretet. Nem is törődünk többé mások hitetlenségével, gúnyolódásaival vagy fenyegetéseivel, hanem hűek maradunk, Uram, hozzád és Egyházadhoz.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Földre roskadsz másodízben,
Értem tűrő kegyes Isten.
Hát én hányszor tántorultam?
Bűneimbe visszahulltam!

VII. állomás

Jézus másodszor esik el a kereszttel

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel

„A mi gonoszságainkért sebezték meg, a mi bűneinkért töretett össze.” (Iz 53,5)

Mert bűneinkbe folyton visszaesünk, másodszor is leroskadsz, Uram, a kereszt terhe alatt. Add, hogy állhatatlanságunk szégyenét jóvátegyük, hűségesek legyünk hozzád, és jó feltételeinket a sírig megtartsuk.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Sírva jöttök ki elébe,
Jeruzsálem asszonynépe.
Jaj, rám is áll, ami rátok:
„Magatokat sirassátok!”

VIII. állomás

Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

VIII. állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

„Hozzájuk fordulván Jézus, mondá: Jeruzsálem leányai! ne miattam sírjatok, hanem sírjatok magatok és gyermekeitek felett.” (Lk 23,28)

Mily nagy okunk van nekünk is, hogy magunkon és lelkünk elhanyagolt állapotán sírjunk. Sokszor milyen könnyen elaltattuk lelkiismeretünk szavát. Add Uram, hogy komoly szavad mindig alapos önvizsgálatra indítson minket.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


A keresztnek szörnyű terhe
Harmadszor is földre ver le.
Ested adjon szent kegyelmet,
Hogy a bűnből talpra keljek.

IX. állomás

Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

„Erőm, mint a cserép, kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába.” (Zsolt 21,16)

Az Úr Jézus lihegve, lélekszakadva harmadszor is leroskad, mert mi oly szánalmas állhatatlansággal, bukdácsolva járunk a megismert igazságok útján, és oly szégyenletesen ragaszkodunk vétkes szokásainkhoz. Mily hősiesség és kitartó szeretet van az Úrban. Végső erőfeszítéssel tart a Golgotára! A véres kereszt legyen intő jelünk: bűnt soha többé el ne kövessünk!

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Megcsúfoltak ruha nélkül,
Borzad szájad vad epétül,
Tisztes mérték, szent szemérem,
Mindig, mindig maradj vélem!

X. állomás

Jézust megfosztják ruháitól

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

„Szétosztották egymás között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek.” (Zsolt 21,19)
„Enni nekem epét adtak, szomjúságomban ecettel itattak.” (Zsolt 68,22)

A háromszor szent és szemérmes Jézust hiúságunk és könnyelműségünk vetkőzteti le. Epével és ecettel az evésben és ivásban való ínyencségünk és mértéktelenségünk itatja Üdvözítőnket. Uram, nem prédáljuk el többé égi ruhánkat, a megszentelő kegyelmet. Mezítelenséged kínjaira kérünk, öltöztesd fel lelkünket erényeid szépségébe.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Édes Jézus drága testét
Véres fára fölszegezték.
Mi egyetlen boldogságunk,
Szent keresztfa téged áldunk.

XI. állomás

Jézust a keresztre szegezik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

XI. állomás: Jézust a keresztre szegezik

„Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált.” (Vexilla regis)

Ég és föld között felmagasztalva függ a Megfeszített. Karját ölelésre tárja. Ajkát a megbocsátás szavára nyitja: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,24) Lándzsával átdöfött Szíve sebét menedékül adja, hogy kísértésekben, veszedelmekben mindig oda siessünk. Uram, keresztre feszítésed a mi művünk volt. A jövőben könnyeidben és véredben megtisztult lelkünk szívesen vállalja a szenvedést veled és érted.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Megváltásunk már betelve:
Jézus lelkét kilehelte.
Újra élek kegyelméből!
Ki szakaszt el szerelmétől?

XII. állomás

Jézus meghal a kereszten

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten

„Jézus így szólt: Beteljesedett! Aztán lehajtotta fejét és kilehelte a lelkét.” (Jn 19,30)

Beteljesedett a nagy keresztáldozat, megváltottál, Isten gyermekei és az örök boldogság örökösei vagyunk. Halálod, Uram azt hirdeti, hogy nagy volt a lelkünk ára. Add, hogy mindig mint pótolhatatlan kincsünket gondozzuk.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Keresztfádról már levesznek,
Szent Szűz szívén pihen tested,
Bár pihennél mindig nálam,
Tiszta szívem templomában.

XIII. állomás

Jézus testét leveszik a keresztről

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

„Szűzanyám, esengve kérlek, hathatósan vésd szívembe, Szent Fiadnak sebeit.” (Stabat Mater)

Jézus szent testét leveszik a keresztről, és fájdalmas Anyja fogadja ölébe. A Szent Szűz tartja, imádja szent Fiát; nézi, csókolja sebeit. Az ő szíve az égő mécs a kereszt tövén. Fájdalmas égi Anyánkról sohasem feledkezünk el; az ő karjaiban kívánunk majdan meghalni.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Már a szent test sírba téve
Újon metszett szirt ölébe.
Onnan kél fel harmadnapra,
Halált pokolt letiporja.

XIV. állomás

Jézus holttestét sírba teszik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

XIV. állomás: Jézus holttestét sírba teszik

„Azon a helyen, ahol keresztrefeszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sírbolt, melybe senkit sem temettek. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda helyezték Jézust.” (Jn 19,41-42)

A sziklafalba vájt új sírba fektetik az Urat, tündöklő gyolcsba takarják. Minta tiszta sír az Úr testét, úgy fogadjuk tiszta szívünkbe az Urat, amikor a szentáldozásban hozzánk tér. Úgy is akarunk mindig élni, hogy tetteinkből lássák: Jézus lakik szívünkben.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


Uram, hiszek és remélek,
Én szerelmem neked élek,
Szánom-bánom minden vétkem,
Légy az enyém egykor égben.

Befejező ima

Tekints le, kérünk Uram, családodra, amelyért a mi Urunk Jézus Krisztus nem tétovázott magát a bűnösök kezére adni, és a kereszt gyötrelmét elvállalni! Kérve kérünk Urunk, Jézus Krisztus, legyen erőnk keserves kínszenvedésed; az védjen, őrizzen és oltalmazzon meg minket. Hulló szent véred legyen minden vétkünk tisztogatója és elégtétele. Halálod legyen örök dicsőségünk. Ámen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ima a pápáért

Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya!                                                       

Szent jelenlétedben megújítom földi helytartód, a pápa iránti feltétlen Kép hűségemet. Általa mutatod nekünk a biztos és világos utat, melyet a zűrzavar, nyugtalanság és békétlenség közepette követnünk kell. Erősen hiszem, hogy általa kormányzol, tanítasz és megszentelsz minket, és hogy az Ő nyájaként alkotjuk az igaz Egyházat, mely egy, szent, katolikus és apostoli.

Add kegyelmedet, hogy hűséges gyermekeként szeressem, megéljem és továbbadjam tanítását. Óvd életét, világosítsd meg értelmét, növeld lelki erejét, védd meg a rágalmakkal és a gonoszsággal szemben. Csendesítsd a hűtlenség és engedetlenség romboló szeleit, és add, hogy az Ő vezetésével Egyházad egységes és állhatatos maradjon a hitben és a cselekedetekben, és megváltó műved eszköze legyen.
Ámen.

Ima a papokért

Kép Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban.

Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat!

Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában!

Amen.

(Erdő Péter bíboros imája)

 

Rózsafüzér a magyar nemzet megtéréséért

 


Bevezetés: Hiszekegy... Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)... Dicsőség...

Tized: Jézus Krisztus... Szűzanyánk... Szűzanyánk (9-szer)

Nagy (önálló szemre: Jézus Krisztus, szent kereszteden kiontott Véred által mentsd meg Édesanyád országát, Magyarországot!

Első kis szemre: Szűzanyánk, Regnum Marianum Királynője, könyörögj Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál országodért, Magyarországért, hogy minden ember megtérjen és engeszteljen nemzetünk és a Világ bűneiért.

További kilenc kis szemre: Szűzanyánk, Regnum Marianum Királynője, könyörögj országodért!

Dicsőség... Ó, Jézusom...

Befejezés: Sátántipró Szeplőtelen Szent Szűzanya...

Remete Szent Pál, boldog Özséb atyánk és Pálos Kép Mindenszentek,könyörögjetek érettünk!Amen.

Forrás: Rózsafüzér imakönyv

Az isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk arra a szándékra, hogy a lehető legtöbb lélek megmeneküljön a pokoltól, vagyis ne kerüljön oda.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

Kép Ezt az imádságot Jézus Vilniusban, 1935-ben diktálta le Fausztina nővérnek. A következő kinyilatkoztatásokban megmutatta értékét és hathatóságát, és hozzáfűzte ígéreteit.

Ebben az imában felajánljuk az Atyaistennek Jézus Krisztus ”Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét”, egyesülünk az ő keresztáldozatával, amelyet a világ megváltásáért vállalt. Amikor felajánljuk az Atyaistennek az ő ”szeretett Fiát”, a legerősebb motívumhoz folyamodunk, hogy meghallgatást nyerjünk. Saját magunkért és az egész világért könyörgünk. A ”nekünk” az imádkozót jelenti és mindazokat, akikért az imádkozó szeretne, vagy köteles imádkozni. Azonban az ”egész világ” az minden ember, aki a földön él, valamint a tisztítótűzben szenvedő lelkek. Amikor e rózsafüzér szavaival imádkozunk, az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk, amely - a bizalom mellett - a kegyelmek elnyerésének nélkülözhetetlen feltétele.

 ”Úgy tetszik nekem - ígérte Jézus - hogy megadjak mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem” (Napló 1541) és hozzátette: ”ha az (...) megegyezik akaratommal” (Napló 1731). A részletes ígéretek a halál órájára vonatkoznak: a boldog és nyugodt halál kegyelmét jelentik. Ezt a kegyelmet nemcsak azok kérhetik, akik bizalommal és kitartóan imádkozzák e rózsafüzért, hanem a haldoklók is, akik mellett mások e rózsafüzér szavaival imádkoznak. ”A papok - mondta Jézus - úgy fogják a bűnösöknek ezt nyújtani, mint az utolsó mentőövet. Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét” (Napló 687). Legalább egyszer, de olyan hozzáállással, amely egyezik az ima tartalmával, elsősorban hittel, bizalommal és alázattal, valamint őszinte és mély bűnbánattal.  

 

Kép  Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz


(rendes rózsafüzéren imádkozható)  

1.  1x

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.

2. 1x

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 

 3. 1x

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

          (Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)      

4.1x

Kép
  

NAGY SZEMEKRE:

 

Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

 

     5. 10x

 

KIS SZEMEKRE:

 

Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak

 

     6. 3x

Kép  

BEFEJEZÉSRE (az öt tized után – háromszor):

 

Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.