Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ministránsaink

Jelenlegi Ministránsaink:

p200211_10.58_-02-.jpgp200211_10.57_-01-.jpg

 

 

 

 

  

   

Loc Imre László          Kurta Károly         

Kurta Levente Máté      Fazekas Levente

 p200211_10.58_-01-.jpgp200211_10.51.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ministránsok Tízparancsolata

1. Ha az oltár előtt állsz,
Nem a papnak ministrálsz.
Jézusunk van ott jelen,
Ő figyel rád szüntelen.

2. Magadat hát szedd össze,
Kezed-lábad tedd össze.
Gyorsan járni nem szabad,
Jó ministráns nem szalad.

3. Mindent megfontolva tégy,
Szeleburdi sose légy.
Ne lépj oldalt, se hátra,
Rá ne lépj a ruhára.

4. Felfelé lépj jobb lábbal,
Utána csak bal lábbal.
Ha fordulsz, ne légy háttal,
Se papnak, se oltárnak.

5. Hogyha ketten fordultok,
Szembe nézzen arcotok.
Ne bámulj!...Vigyázban állj,
társadnak ne dirigálj.

6. Ne lógasd a kezedet,
Meg ne mozdítsd a fejed.
Ha nézni kell oldalra,
Szemed fordítsd csak arra.

7. Társadra nyugodtan várj,
Egyszerre lépj, térden állj.
Irányít a legelső,
Mindig csal a jobb belső.

8. Halkan csengess, ügyesen,
Sekrestyében csend legyen.
Ne ugrálj és ne mászkálj,
Egyhelyben ülj, csendben várj.

9. Szöveged tudd pontosan,
Mondd jól, szépen, hangosan.
Hadd mondják az emberek:
Jó ministráns a gyerek.

10. Ha mindnyájan így teszünk,
akkor mindig mi leszünk
Isten előtt kedvesek,
Messze földön híresek.

 

Ministráns kisokos

 

 A ministrálás nem valami „cikis” dolog, hanem komoly részvétel az Eucharisztia ünneplésében. Kellő összeszedettséggel, Isten iránti tisztelettel és odafigyeléssel végezzük. Fontos a testtartás: összetett vagy összekulcsolt kéz a mell közepénél (nem „övön alul”). Amikor ülsz, ne görnyedj, hanem egyenes derékkal ülj. Ha menned kell, összetett kézzel, lassan, de határozottan vonulj.

 

A mise részletes menete:

 

 Kivonulás, bevezető rész A ministránsok a pap előtt vonulnak ki. A főoltárral szemben megállnak, maguk között annyi helyet hagyva, hogy a miséző pap(ok) is odaférjen(ek) . Térdhajtás, fejhajtás a pappal közösen. Majd a miséző pap(ok) az oltárhoz vonulnak, a ministránok pedig az ülőhelyekhez. A pap(ok) az oltárasztalhoz lép(nek), megcsókolja(megcsókolják). A ministránsok állnak. A pap(ok) a székekhez vonulnak. Ha egy pap van, a ministránsok a pap melletti székeket foglalják el. Ha több pap van, akkor a padra ülnek. A pap bevezető szavai és a bűnbánati rész alatt állnak. Általános szabály: amikor a pap áll, akkor a ministránsok is! (Az „Uram irgalmazz”/Kyrie/ alatt leülhetnek akkor is, ha a pap nem ül le.) Igeliturgia Pap: „Könyörögjünk! […].mindörökkön örökké. Hívek: Amen.A ,,könyörögjünk"-re a ministránsok felállnak.A könyörgés végeztével a pappal egyszerre(!) leülnek.– A Könyörögjünk-re az olvasó elindul a felolvasóállványhoz. Olvasmányokat ülve hallgatjuk (kivéve persze azt, aki olvas). Evangélium előtt,az Alleluja alatt a pap a ministránsokkal együtt feláll. Hívek könyörgései: a pap bevezető szavai alatt a felolvasó odamegy a felolvasóállványhoz. A könyörgéseket állva hallgatja a többi ministráns is. Felajánlás A pap az oltárhoz megy. A ministránsok is odalépnek mellé. Az egyik ministráns az oltárkoz viszi az asztalkáról a kelyhet. A kenyér felajánlása alatt a ministráns kézbe veszi a két kis kancsót (=ampolnákat). A kancsók füle a pap felé mutat, hogy meg tudja fogni. Még a kenyér felajánlása alatt a másik ministráns kézbe veszi a kancsókon lévő kis kéztörlőkendőt, széthajtja, és a két csücskénél fogva két kézzel tartja. A bor betöltése után a boroskancsót leteszi a ministráns, a vizeset jobb kezébe veszi át, ballal pedig felveszi a kézmosótálkát. Amikor a pap odafordul, vizet önt a pap ujjaira (nem vízözönt, de nem is csöpögtet...) A másik nyújtja a kendőt, majd a kéztörlés után visszaveszi. Ezután a kancsókat és a vizestálcát elviszik a kisasztalhoz. A felajánlás után a ministránsok összetett kézzel állnak a prefáció és a Sanctus /=Szent vagy.../ alatt. Átváltoztatás Amikor a pap az eucharisztikus ima elején széttárt kezét összerakja és a kehely fölé teszi, a ministránsok egyszerre letérdelnek. A két ministráns kézbe veszi a csöngőt (közben figyelnek arra, hogy ne kolompoljanak vele még...) Amikor a pap keresztet rajzol kezével az oltár felett, és befejezte a megkezdett mondatott (szavába ne csöngessünk bele), ekkor a ministránsok egyet csöngetnek. Úrfelmutatás: a kenyér és a bor átváltoztatása után a pap felmutatja azokat. Mind a két alkalommal, külön a Szent Ostyánál és külön a kehelynél a ministránsok hármat-hármat csöngetnek. A csöngetés technikája: csuklóból, „ostorcsapásszerűen”. Az Úrfelmutatás után a ,,halálodat hirdetjük..." befejezéséig a ministránsok térdelnek. Ekkor felállnak. Miatyánk után Pap: Urunk, Jézus Krisztus........ aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké!” Hívek: Amen. Majd a pap felszólítása után kezet nyújtanak a hívek egymásnak a béke jeleként. A ministránsok is odalépnek az oltár széléhez, kezet fognak a pappal, és válaszolnak: „És a te lelkeddel!” A két ministráns,aki megy kezetfogni lassan(nem rohanva) elmennek kezetfogni és az oltár előtt térdethajtanak. Következik az „Isten Báránya”. Amikor a pap térdet hajt, a ministránsok letérdelnek. A ministránsok kezükbe veszik a csengőt. Amikor a pap áldozik, a ministránsok hármat csöngetnek. Ezután felállnak, az oltárhoz megy az áldoztatótálcáért. Áldoztatás A tálcát a hívő álla alá kell tartani, körülbelül mellközép-magasságban. Mindig azzal a kézzel kell odanyújtani, amelyik oldalon a paphoz képest áll a ministráns (gy. k.: ha a pap tőlem jobbra van, én a bal kezemmel tartom a tálcát. Ha tőlem balra van, én a jobb kezemmel tartom a tálcát.) Ha nem szájba áldozik a hívő, akkor szolidan vonuljunk vissza. Az áldozás végén a tálcát át kell adni az áldoztatónak,hogy az Oltáriszentség morzsáit visszajuttassa a cibóriunba.(->áldoztató kehelybe). A ministráns a végén áldozzon, a hívek után. Az áldoztatás befejeztével A pap visszaviszi az Oltáriszentséget a tabernákulumba (=szentségház). Ezalatt a ministránsok állnak az oltárnál, arccal a tabernákulum felé. Amikor a pap térdet hajt, ők is. Ezután a sekrestye felőli ministráns a boros kancsót bal kezébe fogja, a vizeset a jobb kezébe. Most a fülénél fogva tartja, mert neki kell beletöltenie a kehelybe, amit a pap tart. Általában csak vizet szokott kérni a pap a purifikáláshoz (=a kehely kiöblítése), de van, aki bort és vizet is... Határozottan, de nem vadul töltsél a kehelybe addig, amíg azt a pap kissé meg nem emeli, jelezve, hogy elég. A kancsókat az asztalkához kell visszavinni. Amikor keresztezem a szentélyt, a tabernákulum előtt megállok, arccal annak irányába fordulva, és fejet hajtok. Az áldozás utáni könyörgés után a pap áldást ad, megcsókolja az oltárt, és a tabernákulum felé fordul az oltár lépcsője elé menve. Ekkor a ministránsok is odalépnek a pap jobb és bal oldalára. Együtt térdet hajtanak. Majd a sekrestye felőli ministráns bevárja, míg odaér mellé a másik, vagyis a párja pedig elindul, és párban a pap(ok) előtt haladva vonulnak ki.