Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szentmise Rendje (Latin-Magyar) PDF fájl letöltés

Lelkitükör a Szentgyónáshoz PDF fájl letöltés

 2010. Január 1.-től érvényes egyházi szolgálatok díjai (stóladíjak):

Hosszú idő óta( kb. 5 éve) nem emelkedtek az egyházi szolgálatokért fizetendő összegek. Idén azonban már az alábbiak szerint alakulnak:

        - Szentmise:                      2.100 Ft
   
     - Esküvő:                        20.000 Ft

     - Temetés:                      15.000 Ft

     - Egyszeri harangozás:      1.000 Ft  

     - Anyakönyvi keresés:       1.500 Ft


        Harangozás csak egyházi temetés esetén lehetséges!

      Emlékharang csak az elhunytért mondatott szentmisével együtt kérhető!

 

Szentségek

 

A Római Katolikus Egyház tanítása szerint a szentségek Jézus által alapított látható jelek, amelyek Isten kegyelmét nemcsak jelzik, hanem hatékony módon közvetítik is.

 

A következőkben segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik a szentségek felvételére készülnek.

 
1. Keresztelés
 

Mindenkit szeretettel fogadunk a keresztség kiszolgáltatása kapcsán. Kérjük a keresztelendő gyermek szüleit, hogy a keresztelés tervezett időpontja előtt legalább 2 héttel személyesen jelentkezzenek a plébánia hivatalban vagy a templomban. Ekkor lehetőség nyílik a keresztelés időpontjának rögzítésére. A keresztelés minden esetben természetesen ingyenes!

 

Akik más plébániához tartoznak, de Solton a Mária Neve templomban szeretnék gyermeküket megkereszteltetni, azoknak is lehetőségük van erre. Kérjük, hozzanak magukkal egy a lakóhely szerint illetékes plébános által kiállított keresztelési engedélyt.

 

Keresztszülő az lehet, aki katolikus, megbérmált, 16. életévet betöltött, alkalmas személy. /Egyházi Törvénykönyv – 874.kánon/ Ha valakinél valamelyik feltétel mégis hiányozna, akkor is részt vehet a keresztelőn, mint a keresztelés tanúja. Keresztszülő illetve keresztelési tanú hiányában is lehetséges a keresztelő. Nem katolikus (református vagy evangélikus) csakis egy katolikus keresztszülővel együtt, és csak mint a keresztség tanúja fogadható el. Amennyiben a választott és elfogadott keresztszülő nem plébániánk területén lakik, akkor a lakóhely szerint illetékes plébániáról keresztszülői igazolást kell hoznia.

 
2. Bérmálás
 

Bérmálkozó lehet az Érsek atya rendelete szerint, aki középiskola első osztályát befejezte, rendszeresen jár katolikus hitoktatásra, volt elsőáldozó és rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken.

 
Bérmaszülő az lehet – lásd keresztszülő.
 
3. Oltáriszentség
 

Elsőáldozó lehet, aki legalább általános iskola 4. osztályába jár, rendszeresen jár katolikus hitoktatásra és rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken.

 

4. Bűnbocsánat szentsége - Szentgyónás

 

Elsőgyónó lehet, aki legalább általános iskola 3. osztályába jár, rendszeresen jár katolikus hitoktatásra és rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken.

 

Gyóntatás időpontjai: vasárnap a szentmise előtt, hétköznap kérésre a misék előtt illetve után is.

 
5. Betegek kenete
 

Beteg, idős testvéreinket az ő vagy a családtagok kérésére látogatjuk meg otthonaikban. Sürgős, életveszélyes esetekben bármikor elmegyünk beteg testvéreinkhez.

 

6. Egyházi rend- Papság

 

Kiszolgáltatója a püspök. Felvevője az a megkeresztelt férfi, akit az egyház alkalmasnak talál.

Az egyházi rend eltörölhetetlen karaktert adó szentség, ezért ismételt kiszolgáltatása nem lehetséges. Akit diakónussá, pappá, majd püspökké szentelnek, nem háromszor veszi föl ugyanazt a szentséget, nem is három szentséget vesz föl, hanem egyetlen szentséget három fokozatban.

 

A pápaság nem önálló fokozata az egyházi rend szentségének, hanem választás útján nyert hivatal. Szentségtanilag a pápa ugyanúgy püspök, mint bármely más püspök. Ezért hibás az, ha valaki „pápává szentelésről” beszél.

 
7. Házasság
 

A házasodni szándékozókat templomunk kitárt kapukkal várja. Kérjük a jegyeseket, hogy az esküvő tervezett időpontja előtt legalább 3 hónappal jelentkezzenek személyesen a plébánia hivatalban. Erre a találkozóra kérjük, hozzák magukkal keresztlevelüket, amennyiben nem plébániánkon keresztelkedtek, ill. a lakóhely szerinti plébános által kiállított engedélyt. A házasságkötés előtt a házaséletre felkészítő jegyesoktatáson kell résztvenni, a felelős lelkipásztor által meghatározott időpontban. Lehetőségeink szerint igyekszünk figyelembe venni a résztvevők igényeit. A jegyesoktatás helye a plébánia.

 

Templomi esküvőt köthet katolikus szertartás szerint a jegyespár, ha egyik félnek sincs előző érvényes egyházi házassága, legalább az egyikük katolikus vallású, betöltötték az állalmi hatóság által megkövetelt kort (nő 16 illetve férfi 18 év), egész életükre szólóan kötelezik el magukat a házasság szentsége mellett.

 

A közhiedelemmel ellentétben a házasságot nem a pap szolgáltatja ki a házasulandóknak, hanem a jegyesek szolgáltatják ki egymásnak. A pap vagy diakónus jelenléte kötelező előírás, de nem dogmatikai szükségszerűség, hanem egyházjogi rendelkezés.

 

Esküvői tanú számára a lakóhely szerint illetékes plébános által kiállított engedély szükséges.

 

Felnőtt korban is lehetőség van a szentségek felvételére (keresztelés, elsőáldozás, bérmálkozás) megfelelő felkészülés után, amit a plébános atyával kell egyeztetni.

 

Szentségeken kívüli szolgálatok:

 

Temetési ügyekben a plébániánkhoz tartozó híveink esetében vagyunk illetékesek. Más esetben szükséges a lakóhely szerinti plébános engedélye. A temetést a plébánián lehet személyesen bejelenteni.

 

Szép szokás Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan a Házszentelés. Kérésüket -előzetesen egyeztetve - szívesen teljesítjük.

 

Turistacsoportok, és magánszemélyek a templomot a sekrestyéssel egyeztetve bármikor megtekinthetik.

 
                                                                                                                     
          Czár Iván plébános

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.